top of page

飲食專㯗

自製蒜蓉洋蔥汁焗美國天然春雞
自製蒜蓉洋蔥汁焗美國天然春雞

村料: 美國天然春雞 1隻, 蒜頭, 洋䓤, 薑 切小米粒, 豉油, 老抽, 菰粉, 紹酒, 半塊片糖 1. 把醬汁和配料醃天然春雞過夜或至少一個鐘 2. 放入小焗爐用350度焗大約45分鐘 3. 拿出後把剩餘醬汁再炒香配上焗好春雞和蔬菜就可享用!

press to zoom
自製蒜蓉洋蔥汁焗美國天然春雞
自製蒜蓉洋蔥汁焗美國天然春雞

村料: 美國天然春雞 1隻, 蒜頭, 洋䓤, 薑 切小米粒, 豉油, 老抽, 菰粉, 紹酒, 半塊片糖 1. 把醬汁和配料醃天然春雞過夜或至少一個鐘 2. 放入小焗爐用350度焗大約45分鐘 3. 拿出後把剩餘醬汁再炒香配上焗好春雞和蔬菜就可享用!

press to zoom
自製蒜蓉洋蔥汁焗美國天然春雞
自製蒜蓉洋蔥汁焗美國天然春雞

村料: 美國天然春雞 1隻, 蒜頭, 洋䓤, 薑 切小米粒, 豉油, 老抽, 菰粉, 紹酒, 半塊片糖 1. 把醬汁和配料醃天然春雞過夜或至少一個鐘 2. 放入小焗爐用350度焗大約45分鐘 3. 拿出後把剩餘醬汁再炒香配上焗好春雞和蔬菜就可享用!

press to zoom
自製蒜蓉洋蔥汁焗美國天然春雞
自製蒜蓉洋蔥汁焗美國天然春雞

村料: 美國天然春雞 1隻, 蒜頭, 洋䓤, 薑 切小米粒, 豉油, 老抽, 菰粉, 紹酒, 半塊片糖 1. 把醬汁和配料醃天然春雞過夜或至少一個鐘 2. 放入小焗爐用350度焗大約45分鐘 3. 拿出後把剩餘醬汁再炒香配上焗好春雞和蔬菜就可享用!

press to zoom
1/3
三杯雞
三杯雞

村料: 加拿大天然走地雞 1隻, 蒜頭 8粒, 薑 拍碎, 豉油 4至5湯匙, 米酒 5湯匙, 麻油 1至2 湯匙 (我怕太油,而且隻雞我留左皮,所以用咁小。如果多D麻油會香D)糖 2 湯匙, 新鮮 basil leave 適量 1. 大火用麻油爆香蒜頭同薑 2. 加入斬件雞肉快炒 3. 等雞肉表面有小小焦,可以較中火炒多一兩分鐘 4. 加入豉油米酒同糖 (如果怕燒焦,可預早將糖、和豉油混合。糖份溶左,會容易控制一點) 5. 醬汁滾左之後加蓋,較慢火煮約8至10分鐘 6. 開蓋,大火收汁 7. 加入basil 葉快炒 (約20秒)就可享用!

press to zoom
三杯雞
三杯雞

村料: 加拿大天然走地雞 1隻, 蒜頭 8粒, 薑 拍碎, 豉油 4至5湯匙, 米酒 5湯匙, 麻油 1至2 湯匙 (我怕太油,而且隻雞我留左皮,所以用咁小。如果多D麻油會香D)糖 2 湯匙, 新鮮 basil leave 適量 1. 大火用麻油爆香蒜頭同薑 2. 加入斬件雞肉快炒 3. 等雞肉表面有小小焦,可以較中火炒多一兩分鐘 4. 加入豉油米酒同糖 (如果怕燒焦,可預早將糖、和豉油混合。糖份溶左,會容易控制一點) 5. 醬汁滾左之後加蓋,較慢火煮約8至10分鐘 6. 開蓋,大火收汁 7. 加入basil 葉快炒 (約20秒)就可享用!

press to zoom
三杯雞
三杯雞

村料: 加拿大天然走地雞 1隻, 蒜頭 8粒, 薑 拍碎, 豉油 4至5湯匙, 米酒 5湯匙, 麻油 1至2 湯匙 (我怕太油,而且隻雞我留左皮,所以用咁小。如果多D麻油會香D)糖 2 湯匙, 新鮮 basil leave 適量 1. 大火用麻油爆香蒜頭同薑 2. 加入斬件雞肉快炒 3. 等雞肉表面有小小焦,可以較中火炒多一兩分鐘 4. 加入豉油米酒同糖 (如果怕燒焦,可預早將糖、和豉油混合。糖份溶左,會容易控制一點) 5. 醬汁滾左之後加蓋,較慢火煮約8至10分鐘 6. 開蓋,大火收汁 7. 加入basil 葉快炒 (約20秒)就可享用!

press to zoom
1/2